صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 3 بخش 9 سینتیک شیمیایی - مفاهیم و مسائل سرعت - تست 3


تست شیمی کنکور ریاضی سال 89

اگر در واکنش

2KClO3(s) -> 2KCl(s) + 3 O2(g)

که در یک ظرف 10 لیتری سربسته انجام می گیرد، سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن برابر 0.0015 molL-1s-1 باشد، چند دقیقه طول می کشد تا 367.5 گرم پتاسیم کلرات به طور کامل تجزیه شود ؟

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!