صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 7 آرایش الکترونی (قسمت سوم)


تدریس:

بررسی الکترون های لایه ظرفیت، تعیین شماره تناوب و شماره گروه از روی عذذ اتمی و نکته بسار مهم برای حل کردن تست ها

زمان جلسه 37:22
آرایش الکترونی قسمت سوم
مباحث تدریس شده :
الکترون های ظرفیتی:
اگر آرایش الکترونی به s ختم شود:جمع توان sآخر و dما قبل آخر
اگر آرایش الکترونی به p ختم شود جمع توان sوpآخر
نکته : آرایش الکترونی به dیا f ختم نمی شود.
تعیین تناوب و گروه از روی آرایش الکترونی :
شماره تناوب : بزرگ ترین ضریب
شماره گروه :
اگر آرایش الکترونی به sختم شود : جمع توان sآخر وdما قبل آخر
اگر آرایش الکترونی به p ختم شود: جمع توان sوpآخر+10 یا p+12
تعیین تناوب و گروه با استفاده از گاز نجیب :
شماره گروه : اختلاف عدد اتمی نسسبت به نزدیک ترین گاز نجیب
اگر عدد اتمی بزرگ تر باشد : اختلاف آن ها
اگر عدد اتمی کوچک تر باشد : اختلاف آن ها - 18
آموزش استفاده از فرمول :
ns(n-2)f (n-1)d np

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!