صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 60 امواج مکانیکی (قسمت دهم)


در این جلسه با مفهوم امواج ایستادۀ تشکیل شده در طول یک تار مرتعش و محاسبۀ طول تار و بسامدها یا هماهنگ تار مرتعش در خدمت شما هستیم همراه با چند تا تست بسیار بسیار مهم.

مدت زمان: 28 دقیقه و 42 ثانیه.

●شرح امواج ایستاده در طنابی با دو انتهای ثابت (تار مرتعش).
●توضیح روابط بین شکم و گره و شماره هماهنگ همراه با شکل.
●توضیح رابطه بین طول تار و طول موج در هماهنگ های مختلف.
●با افزایش هماهنگ بسامد زیاد شده و طول موج کمتر می شود.
●هماهنگ اول کمترین بسامد و بیشترین طول موج را دارد.
●در تار مرتعش در حالت کلی, طول تار مضرب صحیحی از نصف طول موج است.
●ارائه رابطه بین بسامد,سرعت موج (که همیشه در یک محیط ثابت است) و طول تار.
●اگر دو انتها بسته باشد, گره از شکم بیشتر می شود.
●اگر یک انتها بسته و یکی باز باشد, تعداد گره و شکم برابر می شوند.
●اگر دو انتها باز باشد تعداد شکم از گره بیشتر می شود.
● f(n)=nv/2l و n شماره هماهنگ در تار با دو انتهای بسته است.
●مرور فرمول های سرعت.
//اگر بر مطالب این جلسه مسلط باشیم تمام تست های مربوط به این قسمت را در کمترین زمان می توانیم پاسخ دهیم.

تست1)در یک طناب که دو سر آن بسته است, موج ایستاده تشکیل می شود.اگر طول طناب 60 سانتی متر باشد و در آن 4 گره تشکیل شود, بسامد نوسان طناب چند هرتز است؟(سرعت انتشار موج در طناب 240 متر بر ثانیه است)(سسراسری تجربی 94)
نکته حل:تار از دو طرف بسته است پس تعداد گره ها از تعداد شکمها یکی بیشتر پس 3 شکم پس هماهنگ سوم و جایگذاری در فرمول.
جواب:600 هرتز

تستث2)اگر دو سر یک تار, در یک نقطه محکم بسته شده و در آن موج ایستاده تشکیل شده باشد و طول موج در تار, برابر 16 سانتی متر باشد کدام یک از اندازه های داده شده بر حسب سانتی متر نمیتواند طول این تار باشد؟(سراسری ریاضی 94)
گزینه ها: 24 40 60 120
نکته حل: طول تار باید یکی از ضرایب λ/2 باشد, یعنی یکی از مضارب صحیح 8 سانتی متر.
جواب: 60 سانتی متر نمی تواند باشد چون از مضارب صحیح 8 نیست.

تست3) در شکل مقابل AB=1 متر و جرم وزنه 40 کیلوگرم است.در سیم موج ایستاده با 4 گره ایجاد شده است.اگر بسامد نوسان 300 هرتز باشد جرم یک متر سیم چند گرم است؟
نکته حل:4 گره پس 3 شکم.با تلفیق فرمول هماهنگ سوم و سرعت موج میتوان حل کرد و در این مسئله نیروی وارد بر سیم وزن وزنه است و در آخر جواب را به گرم تبدیل میکنیم.
جواب: 10 گرم.

تست4)در شکل مقابل با ارتعاش دیاپازون در طول طناب یک شکم ایجاد می شود.جرم وزنه آویخته شده را به چند M برسانیم تا در طول طناب, 2 شکم ایجاد شود؟
//توضیحات مهم

تست5)تاری با دو انتهای ثابت و با بسامد f نوسان می کندو در تار سه گره ایجاد میشود.نیروی کشش تار را چند برابر کنیم تا با همان بسامد f, تار هماهنگ سوم خود را به نوسان در بیاورد؟
نکته حل:فرکانس ثابت است.شکم 3/2 برابر شده یعنی F باید طوری باشد که این 3/2 برابر شده شکم را جبران کند.
جواب:4/9

مشق شب)شکل روبرو, دیاپازونی را نشان می دهد که طنابی به آن بسته شده و انتهای دیگر طناب کفه ای(سبک) که در آن وزنه 500 گرمی قرار دارد, متصل است.در طناب هماهنگ سوم ایجاد می شود.اگر 4 کیلوگرم وزنه به داخل کفه اضافه کنیم طناب هماهنگ چندم را ایجاد خواهد کرد؟
گزینه ها: اول دوم پنجم ششم

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!