صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی صفر تا صد سوم دبیرستان 96-1395

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 7 ایمنی بدن (قسمت هفتم)


تدریس ادامه فصل یک تا اتمام فصل، بررسی دفاع بی مهرگان ، بررسی ادامه فعالیت های درس (مباحثی از جمله بیماری مالاریا و همچنین تمام نکات ترکیبیسوال خیز) پس:

1. دفاع غیر تخصصی در بی مهرگان، 2. نکات ترکیبی، 3. مطالب مربوط به فعالیت بیشتر بدانید انتهای فصل یک که از جمله آن ها پریون ها و همچنی مطالب مربوط به مالاریا ، واکسیناسون وعامل وناقل و بیماری

در این جلسه ابتدا به دفاع در بی مهرگان پرداخته میشه، فعالیت ها و تفکر نقادانه بررسی میشه و در آخر نکات ترکیبی گفته میشه.
مدت زمان: 36 دقیقه
دفاع غیر اختصاصی در بی مهرگان:
🔴 بررسی متن کتاب
🔴 یاد آوری از بیشتر بدانید فصل 3 زیست 1 (صرفاً جهت آشنایی)
نکات این بخش:
🔴 همه بی مهرگان از آنزیم های لیزوزومی و لیزوزیمی در دفاع غیر اختصاصی برخوردار هستند.
🔴 در اسفنج ها و بندپایان سلول های مشابه فاگوسیت ها وجود دارند.
🔴 مایع مخاطی روی بدن بسیاری از کرم های حلقوی و نرم تنان وجود دارد.
🔴 برخی از اسفنج ها و ستاره های دریایی قادر به پس زدن بافت بیگانه دارند.
دفاع در گیاهان:
🔴 پروتئین ها و پپتید های غنی از گوگرد در فعالیت ضد میکروبی نقش دارند. نوعی از این پپتید ها (پپتید های غنی از گوگرد) در یونجه فعالیت ضد قارچی دارند (مانند بیماری زنگ و سیاهک).
نکات ترکیبی کرم خاکی:
🔴کرم خاکی معده ندارد (فصل 4 زیست 1).
🔴 کرم خاکی تنفس پوستی دارد (فصل 5 زیست 1).
🔴 کرم خاکی سیستم گردش خون بسته دارد (فصل 6 زیست 1).
🔴 طبق شکل کتاب، خونی که به قلب کرم خاکی وارد می شود تیره است (فصل 6 زیست 1).
🔴 طبق شکل کتاب، یک طناب عصبی مابین دو رگ شکمی قرار گرفته است (فصل 6 زیست 1).
🔴 با استناد به متن کتاب، می توان گفت کرم خاکی همانند کرم پهن پلاناریا می تواند از همه سلول های سطحی بدن خود آمونیاک دفع کند (فصل 7 زیست 1).
نکات ترکیبی اسفنج:
🔴 اسفنج پرسلولی است (فصل 4 زیست 1).
🔴 اسفنج فقط گوارش درون سلولی دارد (فصل 4 زیست 1).
نکات ترکیبی ستاره دریایی:
🔴 اشاره به فصل 6 پیش دانشگاهی
نکته ترکیبی مربوط به گیاهان:
🔴 پروتئین ها و پپتید های غنی از گوگرد از محصولات متابولسیم های ثانویه هستند که در دیواره سلولی یا واکوئل ها ذخیره می شوند.
بررسی خودآزمایی 3-1
بررسی بیشتر بدانید فصل و متن کتاب پیش دانشگاهی (فصل 10)
بررسی تفکر نقادانه 3-1:
🔴 بیماری مالاریا که ناقل آن آنوفل است در آب های راکد تخم گذاری می کند.
🔴 شیوع بیماری مالاریا از بعد از دی ماه تا اسفند ماه زیاد می شود (زیرا بارندگی در ماه های بهمن و اسفند زیاد است).
🔴 واکسیناسیون در گروه های سنی 1 تا 4 ساله مؤثرتر بوده است.
بررسی چرخه عامل مالاریا در کتاب پیش دانشگاهی (فصل 10)
بررسی نکات ترکیبی بیماری مالاریا و بیماری کم خونی حاصل از گلبول های قرمز داسی شکل.

ریزمباحث جلسه هفتم زیست سال سوم با تدریس استاد امینی راد>>
🔸ایمنی بدن ←قسمت هفتم🔸

◆مباحثی ک دراین جلسه تدریس میشه:

◀دفاع غیر تخصصی در بی مهرگان
◀تفکر نقادانه و فعالیتهای ادامه فصل از جمله پریون ها
◀مطالبی مرتبط با مالاریا
◀تمام نکات ترکیبی سوال خیز

❌توضیح پاراگراف← بدن سایر جانداران نیز در برابر میکروب ها از خود دفاع میکند
❌جانداران پنج فرمانرو بودن
◀جانوران

☆بی مهره ها

●اسفنج ها
●کیسه تنان
●کرم ها
●نرمتنان
●بندپایان
●خارپوستان

☆مهره داران

●ماهیان
●دوزیستان
●خزندگان
●پرندگان
●پستانداران

◀گیاهان
◀قارچ ها
◀آغازیان
◀باکتری ها

☆★نمونه هایی ازدفاع دربی مهرگان←غیراختصاصی

■مایع مخاطی←در بسیاری از کرم های حلقوی و نرم تنان

■سلولهای مشابه فاگوسیت←اسفنج ها و بندپایان
■آنزیم های لیزوزومی و لیزوزیم←در همه بی مهره ها

■اسفنج و ستاره دریایی میتونن بافت پیوندی بیگانه رو پس بزنن

●لوله گوارش کرم خاکی
●سیستم گردش خون کرم خاکی

●کم خونی داسی شکل

مغلوب خالص
ناخالص
غالب خالص
بررسی تفکر نقادانه و خودآزمایی و بیشتر بدانید

●واکسیناسیون

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!