صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی امتحان نهایی سوم 1-130

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 2 سوال شماره ی 2 امتحان نهایی خرداد 93


جاهای خالی در جمله های زیر با عبارت صحیح پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید.

الف) در چشم افراد سالم، هنگام تطابقريال تصویر اشیای نزدیک، ..... شبکیه تشکیل می شود.

ب) اگر قطعه جدا شده از یک کروموزوم به کروموزوم .... متصل شود، جهش را جابه جا می نامند.

ج) ملکه زنبور عسل از طریق بکرزایی، .... تولید می کند.

د) قانون .... مندل فقط درباره ی ژن هایی درست است که روی کروموزوم های مختلف قرار داشته باشند.

ه) بخش اسپوروفیتی خزه با تقسیم میوز، .... تولید می کند.

و) در گیاه لوبیا بعد از جوانه زنی، ... از راس ساقه های جوان محافظت می کند.

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!