صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زیست شناسی امتحان نهایی سوم 1-130

دبیر:محمد علی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 3 سوال شماره ی 3 امتحان نهایی خرداد 93


در پرسش های چهارگزینه ای زیر، گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید و در برگه ی پاسخ بنویسید.

الف) اثر اعصاب سمپاتیک در کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است ؟

1. ضربان قلب 2. تعداد تنفس 3. فشار خون 4. فعالیت های گوارشی

ب) نوع گیرنده های حسی حساس به فشارخون با کدام یک متفاوت است؟

1- گیرنده ی کششی ماهیچه های اسکائی

2- گیرنده های موجود در مجرای نیم دایره ی گوش

3- گیرنده های موجود در سقف حفره ی بینی

4- گیرنده های موجود در قاعده ی سبیل خرس

 

ج) در تنظیم چرخه ی سلولی، نقطه وارسی در کدام مورد وجود ندارد ؟

1- پایان G1

2- پایان S 

3- اواخر G2

4- پایان میتوز

 

د) برای تعیین ژنوتیپ کدام یک از فنوتیپ های زیر، می توان آمیزش آزمون انجام داد ؟

1- نخود فرنگی دانه زرد 

2- گل میمونی قرمز

3- نخود فرنگی با غلاف چروکیده

4 گل ادریسی صورتی

 

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!