صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 9 تجزیه و تحلیل ده سال کنکور ریاضی تجربی مبحث احتمال (قسمت دوم)


دومین قسمت از حل تست های مبحث احتمال  ریاضی تجربی ده سال کنکور سراسری به همراه تجزیه و تحلیل 

در این قسمت 8 تست سراسری داخل تجزیه و تحلیل می شود.

زمان: 29:08
تست 1 (سراسری 92) دو تاس را باهم پرتاب می کنیم. با کدام احتمال مجموع دو عدد رو شده مضرب 4 است؟


تست2. در کیسه ای 5 مهره با شماره 1 تا 5 وجود دارد. این مهره هارا بطور تصادفی پی در پی بدون جایگذاری خارج می کنیم. با کدام احتمال دو مهره با شماره های فرد متوالی خارج نمی شوند؟؟


تست3. در کیسه ای 6 مهره سفید و 9 مهره سیاه وجود دارد. دو مهره متوالیا و بدون جایگذاری خارج می کنیم. با کدام احتمال بدون توجه به اولین مهره دومین مهره خارج شده سفید است؟؟

(حل به دو روش. یک روش معمول و روش دزد اومد و هیچی نبرد)


تست4. دانش آموزی به 5 پرسش 5 گزیننه ای بتصادف پاسخ می دهدو با کدام احتمال فقط به 3 پرسش پاسخ صحیح می دهد؟


تست5(سراسری 91): از بین 3 کارت سفید و 4 کارت سبز بتصادف یک کارت خارج می کنیم. بدون جایگذاری. سپس یک کارت دیگر خارج می کنیم. با کدام احتمال هردو کارت هم رنگ هستندد؟


تست 6. در آزمایشگاهی 6 موش سیاه و 4 موش سفید وجود دارد. بصورت تصادفی دو موش خارج می کنیم. x تعداد موش های سفید خارج شده است. بیشترین مقدار در توزیع احتمال آن چقدر است؟

دوتاس سالم را با هم به هوا پرتاب می کنیم. تا برای اولین بار هردو عدد رو شده زوج باشد. با کدام احتمال حداکثر در 3 پرتاب نتیجه حاصل می شود؟


8.(سراسری90) چند عدد 4 رقمی متمایز فرد و بزرگگتر از 3000 وجود دارد؟ (از مبحث آنالیز )


9.در گروه ساکن یک روستا 60% آنان تحصیلات ابتدایی و 25% از آنان مهارت قالی بافی دارند. اگر یک فرداز این روستا انتخاب شود. با کدام احتمال ای ن فرد تحصیلات ابتدایی یا مهارت قالی بافی دارد؟

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!