صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 10 تجزیه و تحلیل ده سال کنکور ریاضی تجربی مبحث احتمال (قسمت سوم)


حل 11 تست دیگر در ادامه ی حل تست های مبحث احتمال ریاضی تجربی ده سال کنکور سراسری به همراه تجزیه و تحلیل 

ادامه حل تست های ده سال کنکور.
تست سراسری 90. در یک خانواده چهار فرزندی با کدام احتمال 2 فرزند پسر یا دو فرزند دختر می باشند؟
( حل با روش توزیع احتمال دو جمله ای (برنولی) )


تست2. حروف کلمه ATAXIA را بریده و بصورت تصادفی کنار هم قرار می دهیم. با کام احتمال هر سه حرف A کنارهم قرار می گیرند؟


تست3.(سراسری 89) : احتمال انتقال بیماری مسری به افرادی واکسن زدن 0.025 و احتمال انتقال به افراد دیگر0.2 می باشد. 2/5 کارگران یک کارگاه واکسن زدند. اگر فرد بیمار با یکی از کارگران کارگاه ملاقات کند.با کدام احتمال، این بیماری منتقل می شود؟


تست4. از نوعی بذر که 80% آنها جوانه میزند. 5 بزر کاشته شده است. با کدام احتمال حداقل دو بذر جوانه می زند؟


تست 5(سراسری 88): در آزمایشگاهی 5 موش سفید و 3 موش سیاه نگه داری می شود بتصادف متوالیا سه موش از بین آن ها خارج می کنیم. با کدام احتمال اولین موش سفید و سومین موش ساه است؟


تست6. دانش آموزی به 6 پرسش تستی 3 گزینه ای پاسخ می دهد احتمال اینکه فقط به 4 پرسش پاسخ درست بدهد کدام است؟


تست7.احتمال انتقال بیماری از فرد بیمار به افراد مستعد 0/1 است. اگر این بیمار با 4 فرد مستعد دیدار کنر. با کدام احتمال 2 یا 3 نفر بیمار می شوند.؟


تست8. در یک خانواده 3 فرزندی، فرزند اول دختر است. با کدام احتمال حداقل یکی از فرزندان پسر است؟


تست9(سراسری 86) در آزمایشگاهی سه موش سیاه و پنج موش سفید نگه داری می شود. اگر به طور تصادفی 4 موش برای آزمایش برداشته شود. با کدام احتمال فقط یکی از موش ها سفید است؟


تست 10. آزمایشی فقط دو نتیجه شکست و پیروزی دارد. احتمال پیروزی 3/4 است. x تعداد پیروزی ها در 16 بار تکرار این آزمایش است.p(0


تست 11 (سراسری 85) در آزمایشگاهی 7 موش نگه داری می شود. که برروی 3 موش آزمون مهارت انجام شده. اگه دو موش بتصادف از بین آنها انتخاب شود. با کدام احتمال لاقل برروی یکی از آن دو آزمون انجام شده است؟


مبحث بعدی. مثلثات

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!