صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 17 تابع (قسمت دوم) - قسمت اول معادله درجه دوم


در ادامه تدریس مبحث تابع در این جلسه به تابع درجه دوم و معادله درجه دوم پرداخته می شود.

 

بررسی معادله ی درجه 2
y=ax^2+bx+c
ضریبx^2=a
aیا سر به بالا دارد و مثبت است یا سر به پایین دارد و منفی است
ضریب x=b
نقطه ی راس سهمی اس x=-bتقسیم بر 2a
مقدار yهم از طریق جاگذاری نقطه بدست می اید
یا از مقدار - دلتا تقسیم بر 4a
عدد ثابت روی محور y هاس
بررسی چند نمودار شکلی برای تعیین مقادیر درس داده شده
برای تعیین علامتbیا از طریق فرمول استفاده میکنیم یا ازیک راه توپ

از چپ به راست حرکت میکنیم تا به نقطه ی cبرسیم اگر شکل صعودی شد مثبت اگر نزولی شد منفی است
مثال
اگر منحنی به معادله ی y=2x^2-4x+m-3 محور xها را در دو نقطه ی متمایز به طولهای مثبت قطع کند انگاه مجموعه مقادیر mکدام است
مثال
تابع y=(2x+1)(x=8)با مجموعه خطوط y=mxنقطه ی مشترک نداشته باشد حدود mکدام است
حل معادله ی در جه 2
جمع دو ریشه .....s.....-bتقسیم بر 2
ضرب دو ریشه .....p.....مثبت cتقسیم بر a

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!