صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی امینی راد


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 16 تابع (قسمت اول)


تدریس:
تعیین علامت به صورت مختصر و مفید به روش شهودی .

تحلیل نمودار به روش شهودی برای تعیین علامت
نمودار را به سه بخش تقسیم میکنیم
هوا : که مثبته
زمین :صفر (محل ریشه ها )
زیر زمین (منفیه )
نکات :
هنگامی که نمودار از ریشه ها عبور کند تغییر علامت داریم
هنگامی که نمودار از ریشه ها عبور نکند (مماس شود ) تغییر علامت نداریم (همان علامت قبلی است )
-تعیین علامت درجه 1
در نمودار (شهودی ) به شکل یک خط راست که بعد ریشه هوا میره یعنی مثبته
قبله ریشه زیر زمین یعنی منفیه
روی ریشه هم زمینه یعنی صفره
در جدول تعیین علامت هم قبل ریشه مخالف علامت a و بعد ریشه موافق علامت a
یک مثال هم زده شد
.
تعیین علامت درجه 2
اول عبارت درجه 2 رو ریشه هاش رو از روش دلتا پیدا میکنیم . دلتا 3 حالت دارد

 1. دلتا بزرگتر از صفر ) دوریشه متمایز داریم -----روی نمودار : به شکل =سهمی که دو جا محور x را قطع میکند --- در جدول تعیین علامت : بین دو ریشه مخالف علامت a و کنار ان موافق علامت a

 2. دلتا برابر صفر ) دوریشه داریم که یکیه یا همون ریشه مضاعف یا بعبارتی یک ریشه داریم -------روی نمودار : به شکل سهمی که 1 جا محور x را قطع میکند ------ در جدول تعیین علامت : کنار ریشه موافق علامت a

 3. دلتا کوچکتر از صفر ) که ریشه نداریم ------روی نمودار : به شکل سهمی که 0 جا محور x را قطع میکند -------- در جدول تعیین علامت : اگر a مثبت باشه همواره مثبت اگر a منفی باشد همواره منفی

a اگر مثبت باشد دست ها بالا U
a اگر منفی باشد دست ها پایین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثالی برای فهم تعیین علامت از روی نمودار زده شد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • نقش نوع ریشه در تعیین علامت :
  معادله درجه یک : که نمودار ان تحلیل شد اگر از ریشه عبور کردیم تغییر علامت داریم
  سمت چپ ریشه : مثبت +
  سمت راست ریشه : منفی

معادله درجه دو :که در ان یک ریشه است پس کل نمودار بالای محور و در قسمت مثبته
و در اینجا هم نمودار ان تحلیل شد

قدرمطلقx-a:
در نمودار عبور نخواهیم داشت و تغییر علامت نداریم

تابع درجه 3 :
که در نمودار عبور داریم پس تغییر علامت داریم
نتیجه گیری :
اگه : معادله به توان زوج برسه :یعنی : (x-a) به توان زوج برسد و یا x-a درون قدرمطلق باشد : lx-al عبور نمیکند و تغییر علامت نداریم .
اگر معادله به توان فرد برسد :یعنی : (x-a) به توان فرد : عبور میکند و تغییر علامت داریم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتیجه گیری برای حل مثال ها :
در اینجا چند مثال حل شد که در آن نکته زیر را یاد گرفتیم :
جدول تعیین علامت در یک مرحله که خود مراحلی دارد .

 1. ریشه ها را بدست بیاورید
 2. رسم جدول تعیین علامت در یک مرحله
 3. یک جوواب خارج از ریشه ها انتخاب کنید
 4. در معادله جایگذاری کنید تا علامت کلی معادله معلوم شود
 5. زوج و فرد ها را مشخص میکنیم
 6. دوطرف زوج ها علامت یکسان چون تغییر علامت نداریم
  دو طرف فرد ها علامت تغییر میکند

فیلم های تصادفی

 • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!