صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای عربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی جلادتی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 5 مـــعــرفه و نکـــــره


تدریس:

انواع معرفه (علم، اسم های اشاره، موصولها، ضمایر) و حل تست های کنکوری

 

( این مبحث در عربی 2 رشته های ریاضی و تجربی و عربی 2 و پیش رشته ی انسانی آمده است )
تدریس :
مبحث معرفه و نکره
معرفه و نکره بودن مخصوص اسم ها است .
معرفه و نکره یک بحث حفظی است و ما معرفه ها را حفظ می کنیم بقیه ی اسم ها نکره اند.
این مبحث برای رشته ی تجربی و ریاضی تست مستقیم ندارد اما در تشخیص جمله ی وصفیه و حالیه به آن نیاز داریم و برای رشته
ی انسانی 1 تست مستقیم دارد که در فیلم های عرب اختصاصی تدریس می شود و در بحث تجزیه و ترکیب نیز به آن نیاز داریم .
معارف شش بُوَد مُضمَر، اضافه علم ، ذواللام ، موصول و اشاره
علم : اسامی شناسنامه ای و نقشه ای .
اسم های اشاره :
هذا
هذه
هذان
هذین
هاتان
هاتین
ذلک
تلک
هولاء
اولئک
هنا
هناک
موصول : عام و خاص
عام : من و ما
خاص : الذی /اللذان اللذین/الذین
اللتی / اللتان اللتین/اللاتی
ضمایر :
منفصل مر فوعی : هو هما هم هی هما هن انتَ انتما انتم انتِ انتما انتن انا نحن
منفصل منصوبی : ایاه ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن ایاکَ ایاکما ایاکم ایاکِ ایاکما ایاکن ایای ایانا
متصل منصوبی و مجروری : ه هما هم ها هما هن کَ کما کم کِ کما کن ی نا
متصل مرفوعی : ا و ی نَ تَ تما تم تِ تما تن ی نا
رمز(بجز رمز استاد جلادتی) برای متصل مرفوعی ها : ناتوانی --> نا – ت یعنی : تَ تما تم تِ تما تن – و – ا– ن – ی
نکته ی 1 : اسم های علم اگر ال یا تنوین بگیرند باز هم علم هستند.
نکته ی 2 : علم اگه اسم کسی نباشه علم نیست.
نکته ی 3 : بین اسامی خداوند فقط اسم الله علم است .
نکته ی 4 : اسم اشاره ی جمع هم برای مذکر و هم برای مونث به کار می رود .
نکته ی 5 : موصول عام (من) برای انسان ها و موصول عام (ما) برای اشیاء و غیر انسان
موصول خاص برای مذکر و مونث و تطابق آن مهم است(مفرد – مثنی – جمع ) .
نکته ی 6: اللهم = یا الله --> یک اسم معرفه دارد
نکته ی 7 : اسم نکره بیاد کنار اسم معرفه ، معرفه ی اضافه است .
توجه : ظروف می توانند معرفه به اضافه شوند اما اسم قبل از خودشان را نمی توانند معرفه کنند .
حل و بررسی مفصل چندین مثال و شردن معرفه ها در جملات
حل و بررسی مفصل 7 تست از مبحث معرفه و نکره .

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!