صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای عربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی جلادتی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 6 اقـســــــام مـــن و مـــــــا


تدریس:

اقسام من: «من» موصول (معرفه)، «من» شرط (نکره)، «من» استفهام (نکره)

اقسام ما: «ما»ی موصول (معرفه)،  «ما»ی شرط (نکره)، «ما» ی استفهام (نکره)، «ما» ی نفی (حرفه)، «ما» ی کافه (حرفه)

نکات مهم کنکوری و حل تست

 

زمان : 20 دقیقه و 21 ثانیه
صفحه ی 70 جزوه ، اقسام من و ما
تدریس :
مبحث اقسام من و ما پیوند دارد با مبحث معرفه و نکره و تست های اقسام من و ما بیشتر در مبحث معرفه و نکره می آیند .
انواع من :
من موصول --> معرفه است و معنی کسی که و کسانی که می دهد
من شرط --> نکره است و معنی هرکس می دهد
من استفهام --> نکره است و معنی چه کسی می دهد
تشخیص من موصول : فقط در وسط می آید
تشخیص من شرط : اول جمله میاد و بعدش فعل ...فعل می آید و یا بعدش فعل ...فَ می آید فَ ای که به همراه قد ، لا ، لن یا جمله
ی اسمیه باشد
من استفهام --> اول جمله می آید
حل و بررسی مفصل 4 مثال و تمرین
اقسام ما
ما ی موصول (معرفه) -->معنی : آنچه چیز هایی که ، هم اول میاد و هم وسط جمله راه شناسایی اش معنا است
ما ی شرط (نکره) -->معنی : هر چه ، مثل من شرط
ما ی استفهام (نکره) --> معنی : چه چیزی ، اول میاد و راه شناسایی اش معنا است
ما ی نفی (حرف است و معرفه نکره ندارد چون معرفه نکره مخصوص اسم ها است)--> هر جایی می تواند بیاید و راه شناسایی اش
معنی است و معنای آن منفی است
ما ی کافه (حرف است و معرفه نکره ندارد چون معرفه نکره مخصوص اسم ها است)--> می چسبد به اِنَّ و اَنَّ و کاَنَّ
مای تعجب : ما + افعَلَ -->مخصوص انسانی ها ((خارج از جزوه و توضیح آن در حین زدن تست ها ))
نکته ی کاربردی : ترکیب ( ما + ...... اِلّا ) همیشه منفی است
حل و بررسی مفصل 12 مثال و تمرین
از مبحث من و ما تست کم آمده است در کنکور های اخیر و آن تعدادی که تست آمده است از تشخیص من و ما بوده است .
توصیه ی استاد جلادتی : صفحه ی 70 جزوه را به مبحث معرفه و نکره متصل کرده و هنگام خواندن مبحث معرفه ونکره ، اقسام
من و ما نیز همراه با آن خوانده شود.
حل و بررسی مفصل 7 تست از مبحث اقسام من و ما
سراسری تجربی 90، سراسری تجربی 92، سراسری انسانی 92، سراسری هنر 84، سراسری انسانی 84، سراسری انسانی 83، سراسری تجربی 84
توجه :
مای تعجب : ما + افعَلَ -->مخصوص انسانی ها ((خارج از جزوه و توضیح آن در حین زدن تست ها ))
این نوع ما توسط استاد جلادتی در فیلم های مخصوص انسانی ها به طور مفصل توضیح داده می شود .

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!