صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای عربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی جلادتی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 18 ترجمه (اسم های اشاره)


تدریس اسم های اشاره از مبحث ترجمه و حل تست های مربوطه 

 

جلسه ی هجدهم تدریس ترجمه (قسمت ششم)
زمان : 27دقیقه و 27 ثانیه
تدریس:
جلسه ١٨ ترجمه (اسم های اشاره)
توضیحات استاد جلادتی : بعد از تمام کردن مبحث ترجمه ی فعل از سلسه مباحث ترجمه ی بدون لغت امروز به سراغ ترجمه ی اسم
های اشاره و ضمیر و ... می رویم . درست است که تیتر های این موارد کوتاه تر از تیتر های فعل ها است اما خیلی مهم هستند و
پر اهمیت تر از فعل هاست در تست های ترجمه اول به سراغ فرمول های غیر فعلی می رویم و بعد سراغ فرمول های فعلی می
رویم چون فرمول های غیر فعلی آسان تر هستند و حجم مطالب آنها کمتر است و کمتر باهم ترکیب می شوند ولی فرمول های فعلی
تعداد آنها زیاد است و تنوع زمانی دارند و ممکن است ما رو به اشتباه بیاندازند.
اسمای اشاره:
هذا : این
هذه : این ، اینها
ذلک : آن
تلک : آن ، آنها
هذانِ/هذینِ:این،اینه
هاتانِ/هاتینِ: این،اینها
هؤلاء: این ، اینها
اولئک: آن ، آنه
نکته : «ال» دارِ بعد از اشاره ؛ معنیشو مفرد می کنه
اشاره با بی «ال» بیاد ؛ معنیش مث همون میاد
حل و بررسی 4 مثال
نکته : اسم نکره تو ترجمش «ي» یا «یک» می گیره. یا خودش یا صفتش .
ترجمه ی ضميرا:
منفصل مرفوعی :
هو هما هم هی هما هنَّ
أنتَ أنتما أنتم أنتِ أنتما أنتن
أنا نحن
متصل مرفوعی : اینا با صیغه ي فعل ترجمه میشن .
تَ تما تم تِ تما تن – و – ا– ن – ی
((همون رمز ناتوانی ))
منفصل منصوبی : همیشه مفعولن و بصورت مفعول یا متمم فارسی ترجمه میشن ضمنا اگهقبل فعل بیان معنی «فقط» میدن .
ایاه ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن ایاکَ ایاکما ایاکم ایاکِ ایاکما ایاکن ایای ایانا
متصل منصوبی و مجروري : اینها خیلی مهم هستند !!
همیشه تا دیدیمشون سریع چکشون می کنیم
توجه : اینا «خود» یا «خویش» هم ترجمه می شوند.
نکته : توي منادا می تونیم ضمیر رو ترجمه نکنیم
ه ها : به او ، او را ، ـَ ش
هما هما : به آنها ، آنها را ، ـِ شان
هم هنَّ : به آنها ، آنها را ، ـِ شان
ک َ ک ِ : به تو ، تو را ، ـَ ت
کما کما : به شما ، شما را ، ـِ تان
کم کنَّ : به شما ، شما را ، ـِ تان
ي : به من ، مرا ، ـَ م
نا : به ما ، ما را ، ـِ مان
حل و بررسی 3 مثال
تعداد کلمه ها:
توي تستا باید به مفرد ، مثنی یا جمع بودن کلمه ها دقت کنیم.
نکته : خبر و صفت حتی اگه جمع هم باشن مفرد معنا میشوند.
حل و بررسی 2 مثال
حل و بررسی مفصل 15 تست از مباحث تدریس شده ی امروز:
سراسری زبان خارجی 92
سراسری انسانی 93
سراسری انسانی 94
سراسری هنر92
سراسری ریاضی94
سراسری تجربی 93
سراسری تجربی 92
سراسری ریاضی 94
سراسری زبان 92
سراسری تجربی94
سراسری زبان خارجی 94
سراسری هنر 93
سراسری زبان خارجی 93
سراسری ریاضی 93
سراسری تجربی 93

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!