صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:داریوش راوش


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 1 آرایه (تشبیه)


تدریس:

ارکان تشبه ( 1-مشبه ، 2- مشبه به 3- ادات تشبیه 4- وجه شبه ) ،
ترکیب یافتن ارکان تشبیه
(1-ادات تشبیه (مثل و چون و...)
2-مشبه به (اولین اسم بعد از ادات تشبیه)
3-مشبه(چه چیزی مانند مشبه به است )
4-وجه شبه (مشبه از چه نظر شبیه مشبه به است)
تشبه اگر هر چهار رکن را داشته باشد به آن تشبیه کامل(تام) می گویند
تشبه ی که مشبه و مشبه به را دارد تشبیه بلیغ می گیند و ارزش ادبی این تشبه از تشبه کامل بیشتر است .
تشبه بلیغ به دو صورت ساخته می شود :
1- با استفاده از فعل اسنادی(است، بود، شد، گشت، گردید و ...) تشبه ی که با این افعال ساخته می شود مسند آن باید 2 شرط داشته باشد
1-اسم باشد 2- به صورت خیالی در جمله باشد

2-با استفاده از مضاف و مضاف الیه
حل 1 تست و توضیح درصد کنار تست
اضافه ی تشبیهی(به صورت مضاف و مضاف الیه می آید)
حل تست .
در شباهت مشبه و مشبه به اگر شک کردیم به سراغ مضاف می رویم مضاف به 2 صورت می آید
1- کل (به چیزی متصل نیست) -> تشبیهی
2- جزء(به چیزی متصل بوده و جزءی از آن را تشکیل می دهد ) -> استعاری
انواع ترکیبات:(که از بالا به پایین نسبت به هم اولویت دارند)
1-وصفی(فاقد آرایه ادبی)
2- واقعی (فاقد آرایه ادبی)
3-تشبیهی (دارای آرایه ادبی)
4- استعاری(دارای آرایه ادبی)
حل 16 تمرین
تشبیه بایدمعنی مثبت بدهد و لی اگر فعل اسنادی ظاهری منفی داشت اما در باطن معنی مثبت داد تشبیه محسوب می شود
حل 1 تست
بررسی کامل معنی 2 کلمه ی چون(هنگامیکه ، چگونه، مانند(ادات تشبیه)) و چو
حل 1 تست
4 راه برای تشخیص تشبیه :
1-ادات تشبیه
2-اضافه های تشبیهی
3--افعال اسنادی
4-جایگزین کردن مانند
حل و تحلیل 2 تست از کنکور و سنجش

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!