صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:داریوش راوش


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 8 تضاد و تناقض-حس آمیزی و اغراق


تدریس:

تضاد (ظباق-مطابقه)، انواع تضاد (ظاهری و باطنی)، راه یابی به تناقض، مصادیق حواس معنوی و امور انتزاعی، راه یابی به اغراق و حل تست و نمونه سوال

زمان : 27 دقیقه و 37 ثانیه
تدریس :
توضیحات استاد : از این به بعد به تدریس آرایه های ساده تر نسبت به آرایه های قبلی می پردازیم این آرایه ها سریع تدریس می
شوند و بعضی از آن آرایه ها ی که خیلی ساده هستند تدریس نمی شوند و توضیحات آنها در داخل جزوه به طور مفصل وجود دارند
این گونه آرایه ها در تست های ترکیبی آرایه به کار می روند و برای رد گزینه ها از این آرایه ها استفاده می کنیم .
تدریس آرایه های تضاد – تناقض – حس آمیزی – اغراق ( به ترتیب )
تضاد (طباق – مطابقه )
آوردن دو واژه با دو مفهوم و معنای مخالف هم
انواع تضاد
ظاهری (لفظی) بلافاصله بعد از شنیدن کلمات خودمان سریع به معنای مخالف کلمات پی می بریم و مخالف آن را می توانیم بگوییم
باطنی(معنایی): اگر شاعر دو کلمه را به گونه ای در شعر به کارببرد که احساس کنیم با چیزی مقایسه می شود آن شعر دارای تضاد
باطنی است
حل و بررسی 3 مثال از تضاد باطنی
نکته1 : برخی تضاد ها تناسب دارند + مثال ((داخل جزوه))
نکته 2 : در تضاد ظاهری فعل با فعل تضاد برقرار می کند ، اسم با اسم و صفت با صفت .
حل یک مثال
توضیح آرایه ی تضاد از روی تصاویرموجود در جزوه برای درک بهتر این آرایه
تناقض (منتاقض نما – پارادکس)
توضیح آرایه ی تناقض از روی تصویر موجود در جزوه برای درک بهتر این آرایه
جمع شدن 2 مفهوم متضاد در یک چیز و یک شخص یا نسبت دادن 2 واژه یا حالت متضاد به شخص یا چیز
راه یابی به تناقض
1-دو واژه ی متضاد ظاهری که میانشان کسره آمده باشد + مثال
2-دو واژه با مفهوم یکسان که میانشان (بی – نا – لا ) آمده باشد + مثال
3-دو واژه ی یکسان با معنای یکسان که دومی اولی را نقض کند + مثال
4-دو واژه یا مفهوم متضاد که بر هم حمل یا به یکدیگر استناد داده شوند + مثال
5-دو عمل متضاد که هم زمان از یک شخص یا یک چیز سر بزند + مثال
6-خواستن عملی متضاد با ذات یک چیز + مثال
حل و بررسی مفصل یک تست با درجه ی سختی 75 درصد
نکته : برخی از تناقض ها تضاد هم دارند ، اما برخی فقط تناقض هستند ( رابطه ی عموم و خصوص من وجه )
حل وبررسی مفصل 7 تمرین + توضیحاتی برای درک بهتر این نکته بر روی تخته
حس آمیزی
حس آمیزی یعنی آمیختن مصادیق حواس
مصادیق حواس پنج گانه
بساوایی (لامسه)
بینایی
شنوایی
چشایی
بویایی
مصادیق حواس معنوی و امور انتزاعی + مثال
حل و بررسی 9 مثال از آرایه ی حس آمیزی
حل وبررسی مفصل یک تست با درصد سختی 30 درصد از آرایه ی حس آمیزی
اغراق ( اغراااااااااا ق )
زیاده روی در یک کار ، ویزگی یا رفتار را گویند که به 2 صورت می آید :
1)بسیار بزرگ جلوه دادن امور کوچک + مثال
2)بسیار کوچک جلوه دادن امور بزرگ + مثال
در واقع اغراق هم بزرگ نمایی و هم کوچک نمایی است .
راه یابی به اغراق
سوالی که موقع خوندن شعر برای آرایه ی اغراق باید از خودمان بپرسیم :
در چه ویژگی یا عدد یا عمل یا حالت زیاده روی شده است ؟
حل وبررسی 4 مثال
حل وبررسی مفصل یک تست با درصد سختی 70 درصد از آرایه ی اغراق
http://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Video/6/26/5324

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!