صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:داریوش راوش


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 10 دستور زبان (قواعد ترکیبی)


تدریس:

واحد های مختلف زبان (واج، تکواژ، واژه، گروه، جمله، جمله مستقل)، قواعد واجی، قواعد هم نشینی، قواعد نحوی، قواعد معنایی، قواعد کاربردی و حل تمرین و تست های مهم

 

جلسه ی دهم دستور زبان قواعد ترکیب
زمان : 17 دقیقه و31 ثانیه
تدریس:
جلسه ١٠ دستور زبان (قواعد ترکیبی)
توضیحات استاد راوش :
امروز تدریس دستور زبان یا همون زبان فارسی رو شروع می کنیم و من قول میدهم و امضاء می کنم اگر کسی فیلم های تدریس
زبان فارسی رو ببیند و نکات ننوشته شده در جزوه را در داخل جزوه بنویسد 5 تست زبان فارسی کنکور را صحیح خواهد زد
.قرار نیست طبق کتاب درسی درس بدهم ، موضوعی تدریس زبان فارسی را انجام می دهم .
بعد از تدریس حتما تست های آن رابزنید کسانی که تست ها را بعد از تدریس نزنند قطعا این درس را در آخر سال حذف می کنند
و 5 تست را از دست می دهند.کسانی موفق میشوند که همزمان با تدریس تست ها را حل کنند و به جواب برسند
درس اول زبان فارسی 3 : قواعد ترکیب
قواعد ترکیب : قواعدی هستند که نحوه ی ساخته شدن واحد های زبانی را کنترل می کنند .
واحد های زبانی : واج – تکواژ – واژه – گروه – جمله – جمله مستقل
واج : کوچکترین واحد آوایی زبان است و از واجگاه (مخرج ادای حروف) ادا می شود.
واج : 1 صامت ها 2 مصوت های کوتاه و بلند
واج ها معنای خاصی ندارند اما بر معنی تاثیر می گذارند
بر واج ها قواعد واجی نظارت می کنند .
تکواژها : از به هم پیوستن واج ها به وجو می آیند
تکواژها می توانند به تنهایی یک واژه باشند
از به هم پیوستن تکواژها ، واژه ها ساخته می شوند
قواعدی که بر ساخت تکواژ ها و واژه ها نظارت می کند ، قاعده ی هم نشینی است
قواعدی که در چینش تکواژها و واژه ها در یک گروه نظارت میکند قاعده ی هم نشینی می گویند
جمله پیامی دارد و می تواند دارای پیام ناقص باشد و یا پیام کامل که جمله ای که پیام کامل دارد جمله ی مستقل می گویند
جمله ی مستقل می تواند ساده و یا مرکب باشد
جمله ی مستقل ساده جمله ای است که دارای یک فعل است
جمله ی مستقل مرکب جمله ای است که بیش از یک فعل به بالا دارد
قواعدی که بر جمله نظارت دارند قاعده ی نحوی نام دارد
قاعده ی معنایی بر جمله ای که با فکر و منطق جور در نمی آید نظارت می کند
قاعده ی کاربردی بر جملاتی نظارت می کند که جمله ی دوم با جمله ی اول هیچ گونه کاربرد ی ندارد و جمله ی دوم در جای
مناسب خود قرار نگرفته است .

قواعد ترکیب:
قواعد واجی: پرهیز از نادرست قرار گرفتن واج ها در کنار هم --> وبپ، کگک، شچجد و ...
قواعد هم نشینی: پرهیز از نادرست قرار گرفتن واژه های یک گروه --> تاری ک کوچه ، جفت کفش دو، مهاجر مردم آن ...
قواعد نحوی:پرهیز از نادرست بودن ساختار جمله --> من هر ماه با حمید به سینما می رویم. رفتارم از منش شما متفاوت است
قواعد معنایی:پرهیز از به کار بردن جمله های بی معنا --> شب را با چشمم خاموش کردم. پرنده ها را گره بزن به دیوار لال اتاق
قواعدکار بردی: پرهیز از به کار بردن جمالت بی ربط -->نتیجه ی فوتبال چی شد؟ پسر شد! خدا رحمتش کند!

حل و بررسی مفصل 5 تمرین .
حل و بررسی مفصل 3 تست با درجه سختی های 30 و 80 و 70 درصد از سنجش 88 و تالیفی و یک تست سطح بالا در حد المپیاد
ادبیات و زبان فارسی .

 

مدت زمان17 دقیقه و 31 ثانیه


استاد در این جلسه تدریس زبان فارسی را با مبحث قواعد ترکیب اولین درس زبان فارسی آغاز میکنند و به دانش آموزانی که میخواهند این درس را کنار بگذارند این نوید را میدهند که این درس قابل حذف نیست! و استاد آن را به طور کامل تدریس خواهند کرد از دانش آموزان میخواهند که نت برداری کنند و مباحثی را که درجزوه ننوشته شده وارد کنند و تست های این مبحث را حل کنند که با این کارها حتما به 5 تست زبان فارسی در کنکور میتوانند پاسخ بدهند
استاد به ترتیب درس های کتاب درسی تدریس نمیکنند بلکه موضوعی و با توجه به صلاحدید خود به تدریس میپردازند
استاد میگویند که تست ها را حل کنید و به تعویق نیندازید تا در آخر زبان فارسی را حذف نکنید!!

تا حدود 8 دقیقه ی اول فیلم استاد روی تخته به توضیح کامل واج تکواژ و واژه و گروه و جمله جمله ی مستقل میپردازند و قواعد ترکیب را توضیح میدهند
سپس از روی ص 51 جزوه توضیحات خود را در مورد قواعد ترکیب تکمیل میکنند و مثال ها را توضیح میدهند
پس از آن به حل تمرین چند قسمتی میپردازند
تمرین: در هر عبارت کدام یک از قواعد ترکیب رعایت نشده است؟
الف) داغ چای فنجان دو قواعد هم شینی ب)وبپ، شچجد قواعد واجی
که به همین ترتیب باید توسط دانش آموز جزوه تکمیل شود

پس از آن به حل تستی با درجه ی سختی 30 درصد (سنجش88)میپردازند (اول به دانش آموز واگذار میکنند)

تست بعدی تستی تالیفی است که خود استاد آن را طرح کرده اند با درجه ی سختی 80 درصد!که به حل آن میپردازند
سپس آخرین تست از این جلسه را حل میکنند (درجه ی سختی 70%) اخرین تست از ص 51 جزوه (که نکات مهمی در مورد شعر و ضرب المثل دارد که چه قواعدی را نقض میکنند)

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!