زیست شناسی

ابتدا ما درسنامه رو کامل تدریس می کنیم، سپس تمارین مهم کتاب رو حل می کنیم.

به شما هم توصیه می کنیم بعد از هر جلسه تمارین بیشتری حل کنید و اشکالات خود را در انجمن آلاء بپرسید تا فرایند یادگیری شما کامل بشه.

مشارکت