ریاضی تجربی

هدف دنبال شده در فیلمهای این درس ، دستیابی دانش آموزان تجربی به تسلط کامل در مفاهیم ریاضی سوم دبیرستان می باشد ، به طوری که دانش آموزان سال سوم دبیرستان بتوانند با مشاهده ی این فیلمها با آمادگی تمام در جلسه ی آزمون حاضر شوند و همچنین دانش آموزان کنکوری نیز بتوانند با استفاده از این فیلمها و با جمع بندی این درس به آمادگی بیشتری برای پاسخ دادن به تستهای مربوط به این درس دست بایند. 

سوال درسی! اگر سوال درسی دارید در اینجا مطرح بفرمایید.

مشکل دانلود! اگر در دانلود جزوات و یا فیلم کلاس های دبیرستان مشکل دارید در قسمت پشتیبانی انجمن مطرح بفرمایید

مشارکت