المپیاد نجوم

آشنایی دانش آموزان علاقه مند با المپیاد نجوم و کسب آمادگی برای شرکت در دوره های مختلف این المپیاد .

سوال درسی! اگر سوال درسی دارید در اینجا مطرح بفرمایید.

مشکل دانلود! اگر در دانلود جزوات و یا فیلم کلاس های دبیرستان مشکل دارید در قسمت پشتیبانی انجمن مطرح بفرمایید

مشارکت