تماشا جزوه گسسته بهمن مؤذنی پور صفر تا صد کنکور (96-95)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای جزوه آمار و مدلسازی مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی

دانلود جزوه

شرح جزوه

جزوه آمار و مدلسازی مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی


آمار و مدلسازی مختص هر دو رشته ریاضی و تجربی به سبک بهمن موذنی پور

جزوه خطاهای اندازه گیری، جزوه جامعه ی آماری، جزوه سر شماری، جزوه داده های آماری، جزوه متغیرهای تصادفی، متغیرهای کیفی، متغیرهای کمی پیوسته، متغیرهای کمی گسسته، متغیرهای کیفی ترتیبی، متغیرهای کیفی اسمی، جزوه دسته بندی داده ها و جدول فراوانی، جزوه جمع آوری اطلاعات آماری و طبقه بندی آنها، جزوه جدول فراوانی نیمه طبقه بندی، انواع فراوانی، فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی تجمعی، جدول فراوانی طبقه بندی کامل، نکاتی در مورد جدول فراوانی نوع دوم، چند مثال در دسته بندی داده ها، نمودارهای آماری، نمودار میله ای، نمودار مستطیلی، نمودار چند بر، نمودار دایره ای، شاخص های مرکزی، میانه، چارک، نمودار جعبه ای، میانگین، میانگین حسابی، خواص و نکات مربوط به میانگین حسابی، میانگین وزن دار و محاسبه میانگین در جدول فراوانی، شاخص های پراکندگی، انحراف از میانگین، واریانس، خواص واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی