تماشا جزوه گسسته بهمن مؤذنی پور صفر تا صد کنکور (96-95)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای جزوۀ گسسته- نظریۀ اعداد آقای بهمن مؤذنی پور

دانلود جزوه

شرح جزوه

جزوۀ گسسته- نظریۀ اعداد آقای بهمن مؤذنی پور


مباحث: نکاتی در مورد کرانداری، عضو ابتدا و عضو انتها، مجموعۀ خوشترتیب، بخش پذیری (تقسیم پذیری)، خواص و قضایای بخش پذیری، بخش پذیری دوجمله ای بر دوجمله ای، الگوریتم تقسیم (قضیۀ تقسیم)، نتایج قضیۀ تقسیم، مبناهای عددنویسی


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی