تماشا جزوه شیمی محمد رضا آقاجانی دوران طلایی ( جمع بندی ) (95-94)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای تیپ تست های شیمی 2 کنکور - ویژه همایش جمع بندی

دانلود جزوه

شرح جزوه

تیپ تست های شیمی 2 کنکور - ویژه همایش جمع بندی


تیپ تست های بخش 1 ساختار اتم

 • جرم اتمی میانگین
 • ساختار اتم
 • آرایش الکترونی
 • انرژی یونش

تیپ تست های بخش 2 - روندهای تناوبی 

 • ویژگی گروهی عنصرها
 • روندهای تناوبی

تیپ تست های بخش 3 - ترکیب های یونی

 • انرژی شبکه بلور
 • درصد جرمی عنصر
 • فرمول نویسی
 • مسائل نمک های متبلور

تیپ تست های بخش 4 - ترکیب های کووالانسی

 • تشکیل پیوند کووالانسی
 • انواع پیوند
 • نام گذاری ترکیب های مولکولی
 • فرمول تجربی
 • ساختارلوییس

تیپ تست های پخش 5 - ترکیب های آلی

 • نام گذاری ترکیب های آلی
 • گروه های عاملی

 


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی