تماشا جزوه شیمی محمد رضا آقاجانی صفر تا صد کنکور (96-95)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

جزوه واکنش نویسی


اناوع واکنش های شیمیایی، سنتز یا ترکیب، تجزیه، جه به جاییی یگانه، جابه جابب دوگانه، شناسایی یون ها،


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی