تماشا جزوه فیزیک کازرانیان دوران طلایی ( جمع بندی ) (95-94)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

همایش جمع بندی فیزیک اردوی عید


همایش جمع بندی فیزیک اردوی عید 

نکات مربوط به بردارها: رابطۀ سینوس ها، مثلث های معروف قائم الزاویه، کاربرد قانون سینوس ها 

کار و انرژی: رابطۀ کار، پایستگی انرژی، کار نیروی اصطکاک، توان یا آهنگ مصرف انرژی، انرژی پتانسیل کشسانی 

نور هندسی: سایه حاصل از چشمۀ نور نقطه ای، چشمۀ گسترده، بازتابش نور و آینه ها، آینۀ تخت، آینه های متقاطع، آینۀ مقعر یا کاو، آینۀ محدب یا کوژ، شکست نور، رابطۀ ضریب شکست: با سرعت نور، با زاویۀ تابش و زاویۀ شکست، با عمق حقیقی و عمق ظاهری، با زاویۀ حد، تیغۀ متوازی السطوح، عدسی ها، عدسی همگرا، عدسی واگرا 

چگالی و فشار: رابطۀ فشار، فشار مایعات، گرما، دمای تعادل، گرمای رسانش، انبساط اجسام

ترمودینامیک (مخصوص سال سوم ریاضی): معادلۀ حالت دستگاه، قانون اول ترمودینامیک، انواع فرآیندهای ترمودینامیکی: هم حجم، هم فشار، هم دما، بی دررو، قانون دوم ترمودینامیک 

الکتریسیتۀ ساکن: قانون کولن، میدان الکتریکی، اختلاف پتانسیل، خازن، مدار الکتریکی، عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی، انرژی الکتریکی و توان الکتریکی، به هم بستن مقاومت ها، مدار RC، مغناطیس و میدان مغناطیسی 

;


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی