تماشا جزوه فیزیک دکتر طلوعی صفر تا صد کنکور (96-95)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

حرکت شناسی - کنکور آقای طلوعی


بردار مکان، مسافت طی شده، جابه جایی، سطح زیر نمودار، آموزش نمودارها، سرعت متوسط، سرعت لحظه ای، شتاب متوسط، تکنیک پلکان، حرکت بر خط راست، حرکت با سرعت ثابت ( یکنواخت روی خط راست )، 

حرکت با سرعت ثابت، حرکت با شتاب ثابت، حرکت با شتاب متغیر

رابطه های مربوط به حرکت با شتاب ثابت

حرکت تند شونده، حرکت کند شونده


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی