تماشا جزوه فیزیک فرشید داداشی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

جزوه الف تا ی فیزیک جلسه 10


آموزش مفهومی و قدم به قدم مفاهیم و مسائل
جلسه دهم
تخمینِ مرتبۀ بزرگی در فیزیک:
ما جلسۀ قبل مبحث تخمین رو کار کردیم.
در این جلسه سه سوال از مبحث تخمین و یک سوال هم که به تخمین مربوط نمیشود و
به طور کلی از مبحث اندازه گیری هست حل خواهیم کرد.
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 23
مرتبۀ بزرگی تعداد نفس هایی را که یک شخص در طول عمرش می کشد ، تخمین بزنید .
: سوال 22
مرتبۀ بزرگی تعداد پلک هایی را که چشم یک شخص در طول عمرش می زند ، تخمین بزنید .
: سوال 23
مرتبۀ بزرگی جرم آب اقیانوس ها را تخمین بزنید .
62
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
سوال 23 : )سوالی در رابطه با مبحث اندازه گیری(
الف( آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان جرم و حجم یک قطره آب را اندازه گیری کرد .
ب( تکه ای سیم لاکی نازک یا نخ قرقره به طول تقریبی یک متر تهیه کنید . آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک یک خط کش
میلی متری بتوان قطر این سیم یا نخ را اندازه گیری کرد .
ج( جرم یک سوزن ته گرد را چگونه می توان با یک ترازوی آشپزخانه اندازه گیری کرد؟
62

;

;


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی