تماشا جزوه فیزیک فرشید داداشی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای جزوۀ فصل اول فیزیک دهم- قسمت یازدهم

دانلود جزوه

شرح جزوه

جزوۀ فصل اول فیزیک دهم- قسمت یازدهم


رسیدیم به بخش هفتم فصل اول یعنی مبحث چگالی
چگالی را در دوره اول خوانده بودین ولی ما این مبحث را کامل توضیح خواهیم داد و مدل های
مختلف سوالات آن را حل خواهیم کرد.
در این جلسه بیشتر آشنایی با مبحث چگالی خواهد بود و تبدیل یکاهای آن را نیز بررسی خواهیم
کرد. در جلسات بعد قصد داریم سوالات سطح بالاتری را کار کنیم بنابراین لازم است این جلسه را
خیلی خوب یاد بگیرید.


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی