تماشا جزوه فیزیک فرشید داداشی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای جزوۀ فصل اول فیزیک دهم- قسمت چهاردهم

دانلود جزوه

شرح جزوه

جزوۀ فصل اول فیزیک دهم- قسمت چهاردهم


چگالی:
ما در این جلسه بحث چگالی را تمام می کنیم.
در این جلسه به دو موضوع می پردازیم:
1 - مقایسه چگالی دو جسم
2 - چگالی مخلوط
در کتاب درسی مبحث چگالی مخلوط به طور مستقیم بیان نشده است.
ولی برای کنکور مهم است


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی