تماشا جزوه فیزیک فرشید داداشی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای جزوه جلسه چهلم ، فصل چهارم: ویژگی های فیزیکی مواد

دانلود جزوه

شرح جزوه

جزوه جلسه چهلم ، فصل چهارم: ویژگی های فیزیکی مواد


حالت های ماده (قسمت دوم)، ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو، حرکت براونی 


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی