تماشا جزوه آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

جزوه آرایه های ادبی


سر فصل ها

تعریف آرایه های ادبی، تناسب آوایی، تناسب معنایی، آرایه های ادبی لفظی، واج آرایی، سجع، ترصیع، جناس، آرایه های ادبی معنوی و . . .


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی