تماشا جزوه عربی ناصح زاده دوران طلایی ( جمع بندی ) (95-94)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای همایش جمع بندی عربی ناصح زاده(قسمت دوم) | آلاء

دانلود جزوه

شرح جزوه

همایش جمع بندی عربی ناصح زاده(قسمت دوم) | آلاء


جزوه تایپ شده و رنگی

مستثنی و ساختار آن، انواع مستثنی، تشخیص نوع مستثنی، تشخیص اعراب مستثنی، انواع منادا، اعراب، نواسخ، اسم، افعال ناقصه، لای نفی جنس، ترکیب اضافی، مضاف، ترکیب وصفی، جمله وصفیه، اعراب تقدیری، 
این جزوه در همایش نوروزی گروه آموزشی فرات داده شد.


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی