صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای گسسته صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:بهمن مؤذنی پور


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 2 نظریۀ گراف (قسمت دوم)


<p>تدریس:</p><p>معرفی انواع گراف ساده (گراف مشاغل، گراف بازه ها، گراف های یکریخت و شمارش گرافها با راس های بدون نام، دنباله گرافی) و حل مثال</p><p>تدریس:</p><p>مدت زمان 34دقیقه و 44ثانیه<br />انواع گراف های ساده و دنباله ی گرافی<br />ایشان در ابتدا درس را با تدریس <strong>گراف مشاغل</strong> شروع میکنند به توضیح و کاربرد این گراف میپردازند و 2مثال ص5 جزوه را که مربوط به این مبحث است حل میکنند<br /><strong>گراف بازه ها</strong><br />سپس به سراغ گراف بازه ها در ص6 جزوه میروند اولین مثال ازین صفحه را خودشان حل میکنند و دومین مثال را در ابتدا به دانش آموز واگذار میکنند و در مورد این سبک سوالات و روش حل و سوال های قابل طرح توضیحاتی ارائه میدهند و جواب نهایی تست را اعلام میکنند که دانش آموز با جواب خود مقایسه کند<br />سپس راهکارهایی برای حل سوالات گراف بازه ها ارائه میدهند و شکل هایی که اگر در یک گراف باشند آن گراف نمیتواند جزو گراف بازه ها باشد<br />(با توضیح دلیل و مثال)<br />سپس به حل مثال نخست ص 7 میپردازند و **<strong>3شکل مهم را نیز رسم میکنند که باید دقت کرد جزو گراف بازه ها نیستند</strong><br /><strong>گراف های یکریخت و شمارش گراف ها با راس های بدون نام</strong><br />مثال دوم ص 7 را نیز حل میکنند که سوال مهمی است و راهگشای سوالات دیگر است<br />مثال سوم ص 7 را ابتدا به دانش آموز واگذار میکنند و سپس خودشان به حل آن میپردازند<br /><strong>دنباله ی گرافی</strong><br />این مبحث را ضمن طرح مثالی روی تخته شروع میکنند نکات مهمی را نیز متذکر میشوند که برای حل سوالات بسیار مفید است<br />با ارائه ی نکات مهمی در تشخیص دنباله ی گرافی درس این جلسه را به پایان میرسانند<br />و اولین مثال از ص 8 جزوه را با توجه به نکاتی که ارائه دادند به دانش آموزان واگذار کردند</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!