صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی کلاس کنکور(2) 95-1394

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 53 ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک


<p>ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک&nbsp;</p><p>حل تست های 11، 22، 26، 28، 37 و 38 از صفحه 63 (تست تکمیلی)&nbsp;</p><p>توضیح بیشتر:</p><p>حل تست های دوپینگ از فصل 1 پیش<br />سوال11 ص 63 کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:رابطه ی سرعت بر اساس جدول زمان و غلظت<br />س17 ص 64 کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:زمان و سرعت کلی واکنش (برحسب شکل)<br />س22 ص65کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:مول تولیدی یکی از فراورده ها در واکنش تولید گاز کلر<br />س26ص66 کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله: سرعت متوسط تولید یکی از فرآورده ها<br />س28 ص 66 مشابه سوال 26کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:درصد تجزیه ی واکنش دهنده بعد از 30 ثانیه(واکنش حفظی)<br />س37ص67کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:مقدار گرم باقی مانده واکنش دهنده در ظرف<br />س38 ص68کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:جرم جامد باقی مانده در ظرف<br />س42 ص 68 کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:تعداد مول گازی موجود در ظرف پس از10 دقیقه(همراه با 2 راهبرد حل)</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!