صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی کلاس کنکور(2) 95-1394

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 61 ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی


<p>ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی&nbsp;</p><p>حل تست های 40، 25، 28، 42، 43، 48 و 32 از صفحه ی 171 کتاب تست&nbsp;</p><p>در پایان کلاس یک آزمون برگزار شد که شامل سوال های شماره 12، 14، 19، 23 و 26 بود.</p><p>&nbsp;</p><p>مدت زمان حدود 50 دقیقه-حل سوال 40 از تست های دوپینگ. مطلوب مساله:ثابت تعادل-حل سوال25 از تست های موضوعی(تجربی88)مطلوب مساله ثابت تعادل بر حسب مولار-حل سوال 28از تست های موضوعی(ریاضی89)مطلوب مساله حجم ظرف واکنش-حل سوال 42تست های موضوعی (تجربی9١)مطلوب مساله ثابت تعادل-حل سوال 43موضوعی (تجربی91)مطلوب مساله شمار تقریبی مولکول های co2-حل سوال 48موضوعی(تجربی92)مطلوب مساله ثابت تعادل-حل سوال 32موضوعی(تجربی89خارج) &nbsp;تیپ. مطلوب مساله تعداد مول گاز اکسیژن در آغاز واکنش(شکل دار)&nbsp;</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!