صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 2 بخش 9 سینتیک شیمیایی - مفاهیم و مسائل سرعت - تست 2


<h3>تست شیمی کنور تجربی - سال 87</h3><p>اگر یون هیپوبرومیت در محلول 2.5 مول بر لیتر خود، مطابق واکنش </p><p dir="ltr">3BrO<sup>-</sup>(aq) -> BrO3-(aq)+2Br<sup>-</sup>(aq)</p><p> تجزیه شود، و 90 ثانیه پس از آغاز واکنش، غلظت این یون در محلول به 1.96 مول بر لیتر کاهش یابد، سرعت متوسط تشکیل یون برومات برابر چند molL<sup>-1</sup>min<sup>-1</sup> است؟</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!