صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 15 بخش 9 سینتیک شیمیایی - قانون سرعت - تست 15


<h3>تست کنکور شیمی ریاضی ریاضی خارج سال 93</h3><p>۱۵)اگردرواکنش فرضی 2A+2B----> C+2D نسبت A ازمرتبه دوم ونسبتB ازمرتبه دوم باشد٬ودرشرایطی که غلظت برابر۰.۲لیتربرمول وغلظت برابر۰.۴لیتربرمول است٬سرعت واکنش برابر 4-10 × 4مول برلیتربرثانیه باشد٬ثابت سرعت این واکنش 1-L3.mol-3. s است وبادوبرابرکردن غلظت Aوسه برابرکردن غلظت B سرعت واکنش چندبرابرمیشود؟</p><p><strong><مدت فیلم۳دقیقه و۳۰ثانیه></strong></p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!