صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 33 بخش 10 تعادل شیمیایی - مسائل ثابت تعادل - تست 3


<p>اگرمقداری گازNoرادرظرفسربسته4لیتری گرمادهیم تا تعادل گازی:</p><p dir="ltr">2No(g)<------>N2(g)+O2(g)k=2/5*1000</p><p>برقرارشود درحالت تعادل مقدار0/004مول گاز Noباقی مانده باشد مقدار اولیه این گاز چند گرم بوده است؟تجربی85</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!