صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 35 بخش 10 تعادل شیمیایی - مسائل ثابت تعادل - تست 5


<p>باتوجه به واکنش تعادلی:</p><p dir="ltr">4Hcl+O2<----->2Cl2 k=1000 L/mol</p><p>اگرغلظتCl2وO2درحالت تعادل به ترتیب برابر است با 0/2و0/016مول بر لیترباشد غلضتHClبرابر چندمول بر لیتر است؟</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!