صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 36 بخش 10 تعادل شیمیایی - مسائل ثابت تعادل - تست 6


<p>اگر در تعادل گازی:<br />CH4(g) + H2O(g) ⇌ CO(g) + 3H2(g) , K=10 mol2.L-2<br />در دمای معين در یك ظرف سر بسته، مقدار 0.1 مول گاز CO<br />، 0.03 مول گاز متان و 0.001 مول بخار آب وجود داشته باشد، حجم ظرف<br />واکنش، چند ليتر است؟ (ریاضی 58خارج)</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!