صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 37 بخش 10 تعادل شیمیایی - مسائل ثابت تعادل - تست 7


<p>مخلوطي از 5 مول گاز HClرا با 1/1مول گاز اکسيژن در ظرف سربسته ی دو ليتری تا رسيدن به حالت تعادل<br />(4HCl(g) + O2(g) ↔ 2Cl2(g) +2H2O(g گرم مي کنيم.<br />اگر در حالت تعادل، 80 درصد گاز HClتجزیه شده باشد، بابت ای تعادل در<br />شرایط آزمایش برحسب mol-1Lکدام است؟ (تجربی 88)</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!