صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 40 بخش 10 تعادل شیمیایی - مسائل ثابت تعادل - تست 10


<p>اگر مول 0.5گاز اوزون و 0.5 مول گاز NO در دو ظرف یك<br />ليتری مطابق شكل، با یكدیگر مخلوط شوند و واکنش برگشت پذیر<br />،O3(g) +NO(g) ↔ O2(g) +NO2(g) , K=64<br />انجام گيرد، پس از برقراری تعادل، چند مول اکسيژن در مخلوط گازی، وجود<br />خواهد داشت؟ (تجربی 90)</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!