صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 41 بخش 10 تعادل شیمیایی - مسائل ثابت تعادل - تست 11


<ol start="9"><li>با افزایش دمای یك ظرف یك ليتری سربسته که دارای<br />0.1 مول (CO(g<br />0.21 مول (NiO(s<br />0.21 مول Ni<br />است، ثابت تعادل واکنش:<br />،(NiO(s) +CO(g) ↔ Ni(s) +CO2(g<br />از 1 به 99 رسيده است. غلظت CO2 در این حالت برابر چند<br />mol.L-1<br />است؟ (ریاضی 89)</li></ol>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!