صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 43 بخش 10 تعادل شیمیایی - مسائل ثابت تعادل - تست 13


<p>یك مول از گاز A تا دمای 500K در ظرف یك ليتری دربسته گرم مي شود. اگر در حالت تعادل 20 درصد از این گاز مطابق واکنش :<br />(2A(g) ↔ 2B(g) +C(g تفكيك شده باشد،<br />مقدار عددی ثابت تعادل این واکنش در دمای آزمایش کدام است؟<br />(تجربی 91)</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!