صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی تیپ تست کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 59 بخش 10 تعادل شیمیایی - مسائل ثابت تعادل - تست 29


<h3>تست شیمی کنکور تجربی&nbsp;سال&nbsp;94</h3><p>اگر در یک ظرف 2 لیتری با پیستون متحرک، در دمای معین مقداری PCl<sub>5</sub> گرما داده شود، پس از تشکیل 71 گرم گاز کلر، تعادل:</p><p style="direction: ltr;">PCl<sub>5</sub>(g) &lt;---&gt;&nbsp;PCl<sub>3</sub>(g) + Cl<sub>2</sub>(g) , K=1&nbsp;mol.L<sup>-1</sup></p><p style="direction: rtl;">برقرار می شود. چنانچه در آن شرایط و دمای ثابت حجم ظرف واکنش نصف شود، واکنش در کدام جهت جابجا شده و مقدار PCl<sub>5</sub> اولیه، چند مول بوده است؟</p><p style="direction: rtl;">(Cl=35.5 g.mol<sup>-1</sup>)</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!