صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 2 شیمی 2: جدول تناوبی، قسمت دوم


<p>تدریس:</p><p>نافلزها، فلزهای قلیایی، فلزهای قلیایی خاکی، فلزهای واسطه، جیوه، عدد اتمی زوج و فرد، و حل تست های پرکاربرد</p><p> </p><p>♦ ادامه ی تدریس جدول تناوبی :</p><p>_بررسی فراوانی عنصرها<br />_بررسی نکته ( چه نکته ای ! ) جلسه قبل !<br />_در جدول تناوبی 17 نافلز داریم .<br />_بیشتر نافلزها در فشار 1atm و در دمای اتاق ، به صورت گاز هستند .<br />برم : مایع<br />کربن ، فسفر ، گوگرد ، سلنیم ، ید : جامد<br />_فلزها : بیش از 80 درصد عنصرهای جدول فلز اند .<br />_از گروه 1 تا 12 همگی فلز اند .<br />_در جدول تناوبی 86 فلز وجود دارد ( در قالب تست این نکته مطرح شد )<br />_لانتالید ها و اکتنیدها عنصرهای واسطه ی داخلی میگویند .<br />_نکته ( چه نکته ای ! ) : + بررسی تست مربوط به این نکته<br />_عدد اتمی زوج : گروه زوج<br />_عدد اتمی فرد : گروه فرد<br />_حل چند تست از مبحث جدول تناوبی<br />تست1 : تجربی 93 خارج<br />تست2 : ریاضی 93 خارج<br />تست3 : ریاضی 90 خارج<br />_مرور مباحث تدریس شده</p><p>جدول تناوبی_نافلز ها<br />بررسی گروه های 13_18 از لحاظ فراوانی عنصر ها ( فلز_نافلز_شبه فلز )<br />17 عنصر نافلز های جدول تناوبی<br />ویژگی های نافلز ها<br />-( فشار_حالت در دمای اتاق ( گاز_مایع _جامد ))<br />ویژگی فلز ها<br />-بررسی فلز در جدول تناوبی<br />-معرفی فلز های جدول تناوبی ( گروه های اصلی )<br />+3تست<br />5 دقیقه اخر کلاس_توصیه های استاد</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!