صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

تبلیغات

تبلیغات

شرح محتویات فیلم

جلسه 7 آرایش الکترونی (قسمت سوم)


<p>تدریس:</p><p>بررسی الکترون های لایه ظرفیت، تعیین شماره تناوب و شماره گروه از روی عذذ اتمی و نکته بسار مهم برای حل کردن تست ها</p><p>زمان جلسه 37:22<br />آرایش الکترونی قسمت سوم<br />مباحث تدریس شده :<br />الکترون های ظرفیتی:<br />اگر آرایش الکترونی به s ختم شود:جمع توان sآخر و dما قبل آخر<br />اگر آرایش الکترونی به p ختم شود جمع توان sوpآخر<br />نکته : آرایش الکترونی به dیا f ختم نمی شود.<br />تعیین تناوب و گروه از روی آرایش الکترونی :<br />شماره تناوب : بزرگ ترین ضریب<br />شماره گروه :<br />اگر آرایش الکترونی به sختم شود : جمع توان sآخر وdما قبل آخر<br />اگر آرایش الکترونی به p ختم شود: جمع توان sوpآخر+10 یا p+12<br />تعیین تناوب و گروه با استفاده از گاز نجیب :<br />شماره گروه : اختلاف عدد اتمی نسسبت به نزدیک ترین گاز نجیب<br />اگر عدد اتمی بزرگ تر باشد : اختلاف آن ها<br />اگر عدد اتمی کوچک تر باشد : اختلاف آن ها - 18<br />آموزش استفاده از فرمول :<br />ns(n-2)f (n-1)d np</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

تبلیغات

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!