صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

تبلیغات

تبلیغات

شرح محتویات فیلم

جلسه 9 آرایش الکترونی (قسمت پنجم)


<p>ادامه بررسی تست های اصل آفبا</p><p>زمان جلسه32:23<br />ادامه ي جلسه ي قبل حل تست هاي موضوعي(سراسري)-بررسي 2 تست رياضي 92 که تغيير اساسي بر خلاف کنکور سال قبل داشت<br />تست اول : سوال 117(تجربی94)جمع جبری عدد های کوانتمیmlدر کدام دو ترکیب برابر است؟<br />تست دوم: سوال84(ریاضی90)اگر عنصرEاز گروه 15با عنصرG که عدد اتمی آن برابر 34 است هم دوره باشد عدد اتمی عنصر E کدام است و در بیرونی ترین زیر لایه ی آن چند الکترون وجود دارد؟<br />تست سوم : سوال 112(ریاضی93) اتم عنصرIBاز دوره ی پنجم ... الکترون جفت نشده است و در آن .... الکترون دارای اعداد کواتمی L=1و ml=0هستند؟<br />تست چهارم : سوال 100 ریاضی 92(مهم)الکترونی با عدد های کوانتمیms=-1/2 و ml=-2و l=3 و n=4در اتم کدام عنصر وجود دارد؟<br />تست پنجم: سوال99ریاضی92(مهم):اگر شمار الکترون های زیر لایه ی 4sاتم عنصرAدو برابر شمار الکترون های این زیر لایه در اتم عنصر Bو شمار الکترون های زیر لایه ی 3dاتم آن برابر نصف شمار الکترون های این زیر لایه در اتم عنصر BباشدAوB به ترتیب کدام دو عنصر در دوره ی چهارم جدول تناوبی اند؟</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

تبلیغات

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!