صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

تبلیغات

تبلیغات

شرح محتویات فیلم

جلسه 15 سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)


<p>مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت سوم) </p><p>حل تست های سینتیک با استفاده از نکاتی که در جلسات قبل تدریس شده است .در این جلسات هر تست با تست دیگر متفاوت بوده و تست ها دارای یک روند آموزشی می باشند . از این رو دانش آموزان حتما هر تست را به طور کامل فرا گرفته و سپس به سراغ تماشای تست بعدی بروند.<br />زمان 34:33<br />در این جلسه با استفاده ازنکات قبلی به حل مسائل سینتیک می پردازیم .<br />تستها روند آموزشی دارند.<br />تست 7 ریاضی 87 : 8.34 گرم PCl5 را در ظرفی گرما میدهیم و پس از گذشت.... سرعت تشکیل گاز کلرچند مول بر دقیقه است؟<br />پاسخ تست گزینه 2</p><p><br />تست 9 تجربی 87 : اگر یون هیپو برومیت در محلول 2.5 مولار ...... سرعت تشکیل یون برومات ؟<br />پاسخ تست گزینه 3</p><p><br />تست 10 ریاضی 88 : اگر در واکنش سوختن اتانول پس از 50 انیه .....سرعت مصرف اکسیژن ؟<br />پاسخ تست گزینه 4</p><p><br />تست 2 ریاضی 86 : اگر در واکنش تجزیه گرمایی پتاسیم کلرات ......سرعت تشکیل پتاسیم کلرید؟<br />پاسخ تست گزینه 1</p><p><br />تست 15 ریاضی 89 : پاسخ تست گزینه 2</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

تبلیغات

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!