صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 31 سینتیک شیمیایی( قسمت نوزدهم)


<p>توی این جلسه به متن خوانی کتاب درسی می پردازیم توی دو تا مبحث، یکی از نظریه های سینتیک، نظریه حالت گذار رو می خونیم یعنی صفحات 17 تا 19 کتاب درسی رو با هم دیگه بررسی می کنیم.</p><p>بعد از صفحات 17 تا 19 کتاب که خیلی هم سریع انجام میشه چون ما قبلا نکاتش رو مفصل بررسی کردیم. یه نکته ی بسیار مهم خواهم گفت که در واقع بعضی از سوالاتی که می تونه ترکیبی باشه با شیمی سال سوم رو بتونید پاسخگو باشید، طبیعتا این نکته، نکته ی بسیار مهمی است و هر دانش آموزی این نکته رو نمی دونه.</p><p>و بعد از اون می پردازیم به متن خوانی مبحث قانون سرعت از صفحات 12 و 13 کتاب درسی.</p><p>توی مبحث قانون سرعت که ما قبلا به صورت مفصل بررسی کردیم، صفحات 12 و 13 کتاب دو تا نکته مهم وجود داره که اونها رو هم با هم بررسی می کنیم، بنابراین کتاب درسی جلوی شما باشه تا اگه نکته ی خاصی به شما گفته می شه که حس می کنید مهم است، توی کتاب درسی اونها رو وارد کنید.</p><p>زمان:00:25:28<br /><strong>• متن خوانی حالت گذار(صفحه17 و 18 و19 کتاب درسی).</strong><br />-تاکید بر این جمله که «نظریه حالت گذار افزون بر واکنش در حالت گازی، برای فاز محلول نیز قابل استفاده است.»<br />-درحالت گذار یا پیچیده فعال هم زمان پیوند اولیه درحال شکستن و پیوند جدید درحال تشکیل است.<br />-پیچیده فعال گونه بسیار ناپایداری(کلمه کلیدی) است، به طوری که نمی توان(کلمه کلیدی) آن را حین واکنش ها جداسازی و شناسایی کرد.<br />-حاشیه صفحه17:حالت گذار طول عمربسیارکوتاهی دارد(حدود فمتوثانیه)<br />-برسی نمودار انرژی-پیشرفت واکنش Cl با H2 در فاز گازی.<br />-برسی خود را بیازمایید صفحه 18 و 19<br /><strong>• برسی چند نکته روی تخته</strong><br />-یادآوری و تکمیل نکات راه های بدست آوردن آنتالپی واکنش<br /><strong>• متن خوانی قانون سرعت (صفحه 12 و 13 کتاب درسی)</strong><br />-واکنش تجزیه ی دی نیتروژن پنتوکسید مرتبه ی یک است.<br />-در واکنش هموگلوبین با کربن مونواکسید، مرتبه واکنش نسبت به هر کدام از واکنش دهنده ها برابر یک است.( واکنش از مرتبه 2 است).</p><p> </p><p>زمان:00:25:28<br /><strong>• متن خوانی حالت گذار(صفحه17 و 18 و19 کتاب درسی).</strong><br />-تاکید بر این جمله که «نظریه حالت گذار افزون بر واکنش در حالت گازی، برای فاز محلول نیز قابل استفاده است.»<br />-درحالت گذار یا پیچیده فعال هم زمان پیوند اولیه درحال شکستن و پیوند جدید درحال تشکیل است.<br />-پیچیده فعال گونه بسیار ناپایداری(کلمه کلیدی) است، به طوری که نمی توان(کلمه کلیدی) آن را حین واکنش ها جداسازی و شناسایی کرد.<br />-حاشیه صفحه17:حالت گذار طول عمربسیارکوتاهی دارد(حدود فمتوثانیه)<br />-برسی نمودار انرژی-پیشرفت واکنش Cl با H2 در فاز گازی.<br />-برسی خود را بیازمایید صفحه 18 و 19<br /><strong>• برسی چند نکته روی تخته</strong><br />-یادآوری و تکمیل نکات راه های بدست آوردن آنتالپی واکنش<br /><strong>• متن خوانی قانون سرعت (صفحه 12 و 13 کتاب درسی)</strong><br />-واکنش تجزیه ی دی نیتروژن پنتوکسید مرتبه ی یک است.<br />-در واکنش هموگلوبین با کربن مونواکسید، مرتبه واکنش نسبت به هر کدام از واکنش دهنده ها برابر یک است.( واکنش از مرتبه 2 است).</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!