صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 50 عوامل موثر بر تعادل (قسمت دوم)


<p>دنباله جلسه قبلی که به اثر غلظت پرداختم توی مبحث عوامل موثر بر تعادل، توی این جلسه اثر فشار یا در واقع اثر حجم رو بررسی خواهیم کرد</p><p> </p><p>عوامل موثر بر تعادل/اثر فشار<br />• در دمای ثابت فشار با حجم رابطه عکس دارد:<br />افزایش فشار = کاهش حجم<br />کاهش فشار = افزایش حجم<br />• در افزایش فشار سامانه به سمت مول گازی کمتر حرکت میکند<br />• در کاهش فشار سامانه به سمت مول گازی بیشتر حرکت میکند<br />• اگر تعداد مول گازی دو طرف برابر باشد تغییرات فشار و حجم اثری روی جابجایی تعادل ندارد<br />بررسی نمونه حل شده صفحه 50:<br />افزایش حجم=کاهش فشار :جابجایی سامانه به سمت مول گازی بیشتر یعنی در این مثال به سمت چپ</p><p>خودازمایی صفحه 50:<br />در کدام واکنش با کاهش حجم واکنش به سمت راست حرکت میکند<br />کاهش حجم=افزایش فشار : به سمت مول گازی کمتر باید برود<br />الف:جواب درست.به سمت فراورده ها حرکت میکند<br />ب:اشتباه.به سمت چپ جابجا میشود<br />ج:اشتباه.تعادل با تغییرات فشار و حجم جابجا نمیشود چون تعداد مول گازی دو سمت برابر هست</p><p>فکر کنید صفحه 49:<br />بسیار مهم<br />کاهش حجم=افزایش فشار<br />جابجایی تعادل به سمت مول گازی کمتر<br />محاسبه غلظت گونه های تعادل یک:<br />SO2]=0/032]<br />O2]=0/016]<br />SO3]=0/068]<br />محاسبه غلظت ها در تعادل دو:<br />SO2]=0/038]<br />O2]=0/019]<br />SO3]=0/090]<br />نتیجه:<br />نکته یک:با افزایش فشار یا کاهش حجم صرف نظر از جهت جابجایی تعادل،غلظت همه ی گونه های گازی موجود در تعادل افزایش پیدا می کند پس سرعت واکنش های رفت و برگشت هم زیاد میشود.و بالعکس<br />نکته دو:مقدار K در دو تعادل برابر است چون تنها عامل تغییر دهنده K دما است<br />همچنین:<br />کاهش دما = کاهش سرعت<br />افزایش دما = افزایش سرعت</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!